Вие сте тук

Библиография

Експортирай 16 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Илчев, Петър  [Отмени всички филтри]
2003
Илчев, П., & Велчева, Б.. (2003). Ят. В Л. Грашева, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 4, 589 – 590). София: Академично издателство "Марин Дринов".
1995
Илчев, П.. (1995). Кирил Мирчев (1902 – 1975). Българска реч, 1, 9–10.
Илчев, П., & Велчева, Б.. (1995). Носовки. В П. Динеков, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 2, 833 – 837). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
1993
Добрев, И., Давидов, А., & Илчев, П.. (1993). Глаголна система. В Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис ( 257-314).
Илчев, П.. (1993). Наречия. В Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис ( 314-324).
Илчев, П.. (1993). Предлози. В Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис ( 350-355).
Илчев, П.. (1993). Частици. В Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис ( 356-358).
1985
Илчев, П.. (1985). Азбуки. В П. Динеков, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 1, 34 – 49). София: БАН.
Илчев, П.. (1985). Азбуки, старобългарски. В П. Динеков, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 1, 34–49). София: БАН.
Илчев, П.. (1985). Глаголица. В П. Динеков, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 1, 491–509). София: БАН.
1980
Илчев, П.. (1980). Синайският псалтир и неговите писачи. В Славянска палеография и дипломатика ( 89-95). София.
Илчев, П.. (1980). Структурни принципи на глаголическата графика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 4, 34–36.
1979
Илчев, П.. (1979). Текстова структура на Синайския псалтир. В В. И. Георгиев, Изследвания върху историята и диалектите на българския език : Сборник в памет на чл.-кор. Кирил Мирчев ( 200–205). София: БАН.