Вие сте тук

Библиография

Експортирай 3 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Енчева, Николинка  [Отмени всички филтри]
1983
Енчева, Николинка, авт . 1983. За една функция на веществено-събирателните съществителни singularia tantum (с оглед на превода им от български на руски език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 8. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 36–40.
Енчева, Николинка, авт . 1983. За семантико-синтактичната контракция на количествено-именните словосъчетания в руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 8. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–10.
1979
Енчева, Николинка, авт . 1979. За семантико-синтактичното стягане на един тип словосъчетания в руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 4. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 51–56.