Вие сте тук

Библиография

Експортирай 10 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Иванова, Мая  [Отмени всички филтри]
2010
Иванова, Мая, авт . 2010. В хармоничния свят на науката (100 години от рождението на Петър Динеков). Palaeobulgarica / Старобългаристика 34. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 89–100.
2008
Иванова, Мая, авт . 2008. Общите поучения на Климент Охридски – конструкция и функционалност. Palaeobulgarica / Старобългаристика 32. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 83–94.
Мострова, Татяна & Мая Иванова, авт-ри . 2008. Палеославистичната проблематика на {XIV} международен конгрес на славистите в Охрид. Palaeobulgarica / Старобългаристика {ХХХII}. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 105–124.
Мострова, Татяна & Мая Иванова, авт-ри . 2008. Палеославистичната проблематика на XIV международен конгрес на славистите в Охрид. Palaeobulgarica / Старобългаристика 32. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 105–124.
2000
Иванова, Мая, авт . 2000. Типове наслови в преписваческата традиция на Житието на Константин-Кирил. Palaeobulgarica / Старобългаристика 24. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 41–52.