Вие сте тук

Библиография

Експортирай 11 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Мострова, Татяна  [Отмени всички филтри]
2008
Мострова, Татяна, авт . 2008. Книгата на пророк Йеремия в български, сръбски и руски преписи от {ХIV–ХVI} в.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 32. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 59–82.
Мострова, Татяна & Мая Иванова, авт-ри . 2008. Палеославистичната проблематика на XIV международен конгрес на славистите в Охрид. Palaeobulgarica / Старобългаристика 32. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 105–124.
Мострова, Татяна & Мая Иванова, авт-ри . 2008. Палеославистичната проблематика на {XIV} международен конгрес на славистите в Охрид. Palaeobulgarica / Старобългаристика {ХХХII}. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 105–124.
2000
Мострова, Татяна, авт . 2000. Преписът на Лествицата на Йоан Климакс в мартенския том на Великите чети-минеи на Митрополит Макарий. Abhandlungen zu den Grossen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Kodikologische, Miszellanologische und textologishe Untersuchungen(1). (Abhandlungen Zu Den Grossen Lesemenäen Des Metropoliten Makarij. Kodikologische, Miszellanologische Und Textologishe Untersuchungen). 209-243.
1995
Мострова, Татяна, авт . 1995. Мариинско евангелие. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 617–625. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Мострова, Татяна, авт . 1995. Старобългарският превод на книгата на пророк Иеремия по преписи от {ХІV–ХVІ} век. Palaeobulgarica / Старобългаристика 19. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 9–26.
1993
Мострова, Татяна, авт . 1993. За преславската основа на най-ранния превод на Лествицата. В , Хиляда и осемдесет години от смъртта на св. Наум Охридски, 204-213. (Хиляда И Осемдесет Години От Смъртта На Св. Наум Охридски).
1991
Мострова, Татяна, авт . 1991. Към въпроса за Лествицата в славянската ръкописна традиция. Старобългаристика 15(3). (Старобългаристика). 70-91.
Мострова, Татяна, авт . 1991. Към въпроса за Лествицата в славянската ръкописна традиция. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 70–90.
1990
Мострова, Татяна, авт . 1990. Пети летен колоквиум по старобългаристика. Palaeobulgarica / Старобългаристика {ХІV}. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 115–120.
1989
Мострова, Татяна, авт . 1989. За един стилистичен похват в два среднобългарски превода на Лествицата от {ХІV} век. Palaeobulgarica / Старобългаристика 13. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 100–110.