Вие сте тук

Библиография

Експортирай 11 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Мострова, Татяна  [Отмени всички филтри]
2000
Мострова, Татяна. 2000. Преписът на Лествицата на Йоан Климакс в мартенския том на Великите чети-минеи на Митрополит Макарий. Abhandlungen zu den Grossen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Kodikologische, Miszellanologische und textologishe Untersuchungen(1). (Abhandlungen Zu Den Grossen Lesemenäen Des Metropoliten Makarij. Kodikologische, Miszellanologische Und Textologishe Untersuchungen). 209-243.
1995
Мострова, Татяна. 1995. Мариинско евангелие. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 617–625. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Мострова, Татяна. 1995. Старобългарският превод на книгата на пророк Иеремия по преписи от {ХІV–ХVІ} век. Palaeobulgarica / Старобългаристика 19. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 9–26.
1993
Мострова, Татяна. 1993. За преславската основа на най-ранния превод на Лествицата. В , Хиляда и осемдесет години от смъртта на св. Наум Охридски, 204-213. (Хиляда И Осемдесет Години От Смъртта На Св. Наум Охридски).
1991
Мострова, Татяна. 1991. Към въпроса за Лествицата в славянската ръкописна традиция. Старобългаристика 15(3). (Старобългаристика). 70-91.
Мострова, Татяна. 1991. Към въпроса за Лествицата в славянската ръкописна традиция. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 70–90.
1990
Мострова, Татяна. 1990. Пети летен колоквиум по старобългаристика. Palaeobulgarica / Старобългаристика {ХІV}. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 115–120.