Вие сте тук

Библиография

Експортирай 11 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Мострова, Татяна  [Отмени всички филтри]
2000
Мострова, Т.. (2000). Преписът на Лествицата на Йоан Климакс в мартенския том на Великите чети-минеи на Митрополит Макарий. Abhandlungen zu den Grossen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Kodikologische, Miszellanologische und textologishe Untersuchungen, (1), 209-243.
1995
Мострова, Т.. (1995). Мариинско евангелие. В Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 2, 617–625). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
1993
Мострова, Т.. (1993). За преславската основа на най-ранния превод на Лествицата. В Хиляда и осемдесет години от смъртта на св. Наум Охридски ( 204-213).
1990
Мострова, Т.. (1990). Пети летен колоквиум по старобългаристика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, {ХІV}, 115–120.