Вие сте тук

Библиография

Експортирай 14 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Христова-Шомова, Искра  [Отмени всички филтри]
2013
Христова-Шомова, Искра, авт . 2013. Новаторско изследване в областта на старобългарския синтаксис. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 118–122.
2012
Христова-Шомова, Искра, авт . 2012. Византийските богослужебни устави и техните славянски съответствия. Старобългарска литература 45-46. (Старобългарска Литература). 116‒143.
Христова-Шомова, Искра, авт . 2012. Византийските богослужебни устави и техните славянски съответствия. Старобългарска литература 45-46. (Старобългарска Литература). 116-143.
Христова-Шомова, Искра, авт . 2012. Служебният апостол в славянската ръкописна традиция. . Том 2. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
2009
Христова-Шомова, Искра, авт . 2009. Mедиевистът в зряла възраст – Красимир Станчев на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 33. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 68–77.
2004
Христова-Шомова, Искра, авт . 2004. Служебният апостол в славянската ръкописна традиция. . Том 1. Изследване на библейския текст. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
2000
Христова-Шомова, Искра, авт . 2000. Богословският термин ὑπόστασις и неговите преводи. В , ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ, или Античност и хуманитаристика, 282–292. (Συμποσιον, Или Античност И Хуманитаристика). София: Сонм.