Вие сте тук

Библиография

Експортирай 32 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Боряна Велчева  [Отмени всички филтри]
2003
Илчев, П., & Велчева, Б.. (2003). Ят. В Л. Грашева, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 4, 589 – 590). София: Академично издателство "Марин Дринов".
2002
Велчева, Б.. (2002). За историята на Солунския говор. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, 101–104.
Велчева, Б.. (2002). Кирил Костов на 80 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, 113–116.
Велчева, Б., & Костов, К.. (2002). Книга Естир и нeйният славянски превод. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26( 1), 73-93.
2001
Велчева, Б.. (2001). Имало ли е в старобългарски редуцирани гласни и стегнати ерове?. В В памет на Петър Динеков. Традиция.Приемственост. Новаторство ( 531-534). Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Велчева, Б.. (2001). Отново за глаголицата. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 25(2), 16–20.
1999
Велчева, Б.. (1999). Късната българска глаголица. Кирило-Меодиевски студии, 12, 87–153.
1996
Велчева, Б.. (1996). Знаете ли че ... Българска реч, 2, 27–28.
За кана, канал, канела и канонада.
Велчева, Б.. (1996). Как са пеели птиците?. Българска реч, 2, 26–27.
За глагола щебетати
1995
Илчев, П., & Велчева, Б.. (1995). Носовки. В П. Динеков, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 2, 833 – 837). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
За думите любов, любовен, любя; прилѣпъ.