Вие сте тук

Библиография

Експортирай 34 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Боряна Велчева  [Отмени всички филтри]
2012
Велчева, Боряна, авт . 2012. Христо Холиолчев на 75 години. Българска реч 12. (Българска Реч). 5–8.
2003
Илчев, Петър & Боряна Велчева, авт-ри . 2003. Ят. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 589 – 590. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Академично издателство "Марин Дринов".
2002
Велчева, Боряна, авт . 2002. За историята на Солунския говор. Palaeobulgarica / Старобългаристика 26. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 101–104.
Велчева, Боряна, авт . 2002. Кирил Костов на 80 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 26. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 113–116.
Велчева, Боряна & Кирил Костов, авт-ри . 2002. Книга Естир и нeйният славянски превод. Palaeobulgarica / Старобългаристика 26( 1). (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 73-93.
2001
Велчева, Боряна, авт . 2001. Имало ли е в старобългарски редуцирани гласни и стегнати ерове?. В , В памет на Петър Динеков. Традиция.Приемственост. Новаторство, 531-534. (В Памет На Петър Динеков. Традиция.приемственост. Новаторство). Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Велчева, Боряна, авт . 2001. Отново за глаголицата. Palaeobulgarica / Старобългаристика 25(2). (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 16–20.
1999
Велчева, Боряна, авт . 1999. Късната българска глаголица. Кирило-Меодиевски студии 12. (Кирило-Меодиевски Студии). 87–153.
1996
Велчева, Боряна, авт . 1996. Знаете ли че ... Българска реч 2. (Българска Реч). 27–28.
За кана, канал, канела и канонада.
Велчева, Боряна, авт . 1996. Как са пеели птиците?. Българска реч 2. (Българска Реч). 26–27.
За глагола щебетати
1995
Велчева, Боряна & Ангелина Даскалова, авт-ри . 1995. Из старото българско словно богатство. Българска реч 1. (Българска Реч). 29–30.
Велчева, Боряна, авт . 1995. Как са се поздравявали старите българи. Българска реч 1. (Българска Реч). 21–22.
Илчев, Петър & Боряна Велчева, авт-ри . 1995. Носовки. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 833 – 837. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Велчева, Боряна, авт . 1995. Някои стари думи за ’любов’ и ’секс’. Българска реч 1. (Българска Реч). 16–17.
За думите любов, любовен, любя; прилѣпъ.
Велчева, Боряна, авт . 1995. Старобългарското платець ’половинка’. Българска реч 1. (Българска Реч). 18.
1991
Велчева, Боряна, авт . 1991. Новооткрит лекарственик, написан с глаголица. Старобългарска литература 25-26. (Старобългарска Литература).
Велчева, Боряна, авт . 1991. Новооткрит лекарственик, написан с глаголица. Старобългарска литература 25-26. (Старобългарска Литература). 95-97.
Велчева, Боряна, авт . 1991. Новооткрит лекарственик, написан с глаголица. Старобългарска литература 25-26. (Старобългарска Литература). 96-97.
Велчева, Боряна, авт . 1991. Новооткритата част на Добромировото евангелие в Синайския манастир “Св. Екатерина”. Т. за г., София, , с. . Годишник на Софийския университет. Филологически факултет (за 1988 г.) 82(2). (Годишник На Софийския Университет. Филологически Факултет (За 1988 Г.). 125-137.