Вие сте тук

Библиография

Експортирай 9 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Стоянова, Юлияна  [Отмени всички филтри]
2013
Трендафилова, А.. (2013). Комуникативната акомодация: събития, реакция на събития или комплекс от фактори. В Д. Камбуров & Стоянова, Ю., "Събитие и безсмъртие" (литература, език, философия, наука). Сборник доклади от Международна научна конференция. ФСлФ, СУ "Св. Климент Охридски" (13 - 14. V. 2011 г.). София: Софийски университет.
2011
Йосифова, Р.. (2011). Класификация на жестове: подходи и перспективи. В Ю. Стоянова & Кючуков, Х., Психология и лингвистика : Сборник статии в чест на проф. Енчо Герганов. София: Просвета.
2005
Клепикова, Г. П.. (2005). Из болгарской диалектной лексики: страндж. ’гугла, гугул/кукул’ и под.. В Ю. Стоянова, Дачева, Г., Павлова, Н., Михайлова, Н., & Миланов, В., Littera Scripta Manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Васила Радева ( 108–117). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Стоянова, Ю.. (2005). Най-сериозно за игрите. Българска реч, 11, 70–73.
 Отзив за: Любенова, Илка. Възможности за ранното чуждоезиково обучение (английски и руски). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2004.
Лешбер, К.. (2005). Нови тенденции в ареалната лингвистика: методи и резултати. В Ю. Стоянова, Дачева, Г., Михайлова, Н., & Миланов, В., Littera Scripta Manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Васила Радева ( 116-125). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
1999
Стоянова, Ю.. (1999). Интернационализация на словашкия и българския речников език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 24, 24–33.