Вие сте тук

Библиография

Експортирай 9 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Стоянова, Юлияна  [Отмени всички филтри]
2013
Трендафилова, Алиса, авт . 2013. Комуникативната акомодация: събития, реакция на събития или комплекс от фактори. В , "Събитие и безсмъртие" (литература, език, философия, наука). Сборник доклади от Международна научна конференция. ФСлФ, СУ "Св. Климент Охридски" (13 - 14. V. 2011 г.). ("събитие И Безсмъртие" (Литература, Език, Философия, Наука). Сборник Доклади От Международна Научна Конференция. Фслф, Су "св. Климент Охридски" (13 - 14. V. 2011 Г.). София: Софийски университет.
2011
Йосифова, Росица, авт . 2011. Класификация на жестове: подходи и перспективи. В , Психология и лингвистика : Сборник статии в чест на проф. Енчо Герганов. (Психология И Лингвистика : Сборник Статии В Чест На Проф. Енчо Герганов). София: Просвета.
2009
Стоянова, Юлияна, авт . 2009. Езиково осъзнаване: ранна онтогенеза. Българска реч 15. (Българска Реч). 43 – 58.
2005
Клепикова, Галина П, авт . 2005. Из болгарской диалектной лексики: страндж. ’гугла, гугул/кукул’ и под.. В , Littera Scripta Manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Васила Радева, 108–117. (Littera Scripta Manet. Сборник В Чест На 65-Годишнината На Проф. Дфн Васила Радева). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Стоянова, Юлияна, авт . 2005. Най-сериозно за игрите. Българска реч 11. (Българска Реч). 70–73.
 Отзив за: Любенова, Илка. Възможности за ранното чуждоезиково обучение (английски и руски). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2004.
Лешбер, Корина, авт . 2005. Нови тенденции в ареалната лингвистика: методи и резултати. В , Littera Scripta Manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Васила Радева, 116-125. (Littera Scripta Manet. Сборник В Чест На 65-Годишнината На Проф. Дфн Васила Радева). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
2003
Стоянова, Юлияна, авт . 2003. Професор д-р Роланд Марти. Българска реч 9. (Българска Реч). 13–14.
Стоянова, Юлияна, авт . 2003. Тенденция към архаизация на лексикални елементи от съвременния словашки и български речников състав. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 28. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 43–48.
1999
Стоянова, Юлияна, авт . 1999. Интернационализация на словашкия и българския речников език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 24. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 24–33.