Вие сте тук

Библиография

Експортирай 23 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Стойкова, Ана  [Отмени всички филтри]
2009
Стойкова, А.. (2009). Агиографията през XIII в.. В История на българската средновековна литература ( 453-459). София: Изток-Запад.
Стойкова, А.. (2009). Агиографията през ІХ-ХІ век. В История на българската средновековна литература ( 130-142). София: Изток-Запад.
2008
Стойкова, А.. (2008). Агиографията през IX-XI век. В А. Милтенова, История на българската средновековна литература ( 130–142). София: Изток-Запад.
Стойкова, А.. (2008). Константин Преславски. В А. Милтенова, История на българската средновековна литература ( 240–245). София: Изток-Запад.
Стойкова, А.. (2008). Старобългарската непесенна поезия . В А. Милтенова, История на българската средновековна литература ( 126–130). София: Изток–Запад.
2006
Стойкова, А.. (2006). Синаксарните жития на св. Георги в южнославянската ръкописна традиция. В Многократните преводи в южнославянското Средновековие. Доклади от международната конференция, София, 7-9 юли 2005 г. ( 267-286). София.
2003
Стойкова, А.. (2003). Една оригинална южнославянска стихира за св. Пророк Илия. В Пѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров ( 61-67). София: Издателски център „Боян Пенев”.
1997
Стойкова, А.. (1997). За Лиляна Грашева. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21, 113–119.
Стойкова, А.. (1997). Кой седи на коня зад свети Георги?. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21, 23–34.
1995
Стойкова, А., & Попов, Г.. (1995). Кнежа, Ищван. В Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 2, 351–352). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
1992
Стойкова, А.. (1992). Физиолог. Александрийска редакция. Византийска редакция. В А. Милтенова, Стара българска литература (Том 5. Естествознание, 211-244, 442-455). София: Български писател.