Вие сте тук

Библиография

Експортирай 62 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Климентина Иванова  [Отмени всички филтри]
2016
Иванова, К.. (2016). Староизводните календарни сборници в Bibliotheca Hagiographica Balcano-slavica (BHBS) – допълнения и корекции. В Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней (Доклади от едноименната конференция – 21 май 2013 г.) ( 150-168). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
2013
Иванова, К.. (2013). Житийная литература. Болгарская. В Православная энциклопедия (Том 19). Изтеглен на от http://www.pravenc.ru/text/182317.html
2010
Велковска, Е., & Иванова, К.. (2010). Словото за Пасха от Йоан Презвитер (Йоан Екзарх ?). В Пѣние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн. Г. Попов. ( 367-399). София: Издателски център „Боян Пенев”.
2008
Иванова, К.. (2008). Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica (с. 722). София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Иванова, К.. (2008). Из истории славянской письменности на Святой земле . В Jews and Slavs. 20. The Holy Land and the Manuscript Legacy of Slavs ( 60-86). Jerusalem–Sofia.
2006
Иванова, К.. (2006). Агиографски и панегирични произведения за св. Димитър Солунски в южнославянските календарни сборници (Предварителни бележки). В Византия – Балканите – Европа. Изследвания в чест на проф. В. Тъпкова-Заимова (Studia Balcanica., Том 25, 371-386). София.
Иванова, К.. (2006). Староизводните чети-минеи и сръбските манастири. В Љубов према образовању и вера у Бога у православним манастирима (Том Зборник изабраних радова. 1. , 36-46).
2005
Иванова, К.. (2005). Хилендарски чети-минеи на монах Аверкие от XVII в.. В България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация. Сборник статии от българо-сръбски симпозиум 14-16 септември 2003, София ( 313-327). София: Академично издателство "Марин Дринов".
2004
Иванова, К.. (2004). Агиографските произведения на Симеон Метафраст в съставa на южнославянските календарни сборници. В Преводите на XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция София, 26-28 юни 2003 г. ( 248-267). София.
Иванова, К.. (2004). Агиографските произведения на Симеон Метафраст в състава на южнославянските календарни сборници. В Преводите на XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция София, 26-28 юни 2003 г. ( 248-267). София.
2003
Иванова, К.. (2003). Житие на Михаил Воин от Потука. В Старобългарска литература. Енциклопедичен речник ( 161-162). Велико Търново: Абагар.
Иванова, К.. (2003). Метафрастова житийна редакция. В Старобългарска литература. Енциклопедичен речник ( 297-298). Велико Търново: Абагар.
Иванова, К.. (2003). Преводна литература. В Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 3, 296–297). София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Иванова, К.. (2003). Пролог. В Д. Петканова, Старобългарска литература. Енциклопедичен речник ( 408-410). Велико Търново: Абагар.
Иванова, К.. (2003). Синаксар. В Д. Петканова, Старобългарска литература. Енциклопедичен речник (с. 455). Велико Търново: Абагар.
Иванова, К.. (2003). Теодор Студит. В Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 4, 39-42).
Иванова, К.. (2003). Чети-миней. В Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 4, 506-509). София: Академично издателство "Марин Дринов".