Вие сте тук

Библиография

Експортирай 62 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Климентина Иванова  [Отмени всички филтри]
2016
Иванова, Климентина, авт . 2016. Староизводните календарни сборници в Bibliotheca Hagiographica Balcano-slavica (BHBS) – допълнения и корекции. В , Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней (Доклади от едноименната конференция – 21 май 2013 г.), 150-168. (Агиославика. Проблеми И Подходи В Изследването На Станиславовия Чети-Миней (Доклади От Едноименната Конференция – 21 Май 2013 Г.). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
2013
Иванова, Климентина, авт . 2013. Житийная литература. Болгарская. В , Православная энциклопедия, vol. 19. (Православная Энциклопедия). http://www.pravenc.ru/text/182317.html.
2012
Иванова, Климентина, авт . 2012. За календарните триодни сборници, писани в Хилендарския манастир. Palaeobulgarica / Старобългаристика 36. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 11–28.
2011
Иванова, Климентина, авт . 2011. Новооткрити фрагменти от Празничен миней number = {2}3 в Архива на Българската академия на науките. Palaeobulgarica / Старобългаристика 35. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–30.
Велковска, Елена & Климентина Иванова, авт-ри . 2011. Чин на монашеско погребение в български требник от началото на XIV в. и гръцките паралели към неговите канони. В , Studia medievalia Slavica et Byzantina, vol. 1. Смъртта ипогребението в юдео-християнската традиция, 99-133. (Studia Medievalia Slavica Et Byzantina). София: Издателски център „Боян Пенев”.
2010
Велковска, Елена & Климентина Иванова, авт-ри . 2010. Словото за Пасха от Йоан Презвитер (Йоан Екзарх ?). В , Пѣние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн. Г. Попов., 367-399. (Пѣние Мало Геѡргию. Сборник В Чест На 65-Годишнината На Проф. Дфн. Г. Попов.). София: Издателски център „Боян Пенев”.
2009
Иванова, Климентина, авт . 2009. „Слово за зачатието на Св. Анна“ – една вероятно старобългарска творба. Старобългарска литература 41–42. (Старобългарска Литература). 77-86.
2008
Иванова, Климентина, авт . 2008. Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Иванова, Климентина, авт . 2008. Из истории славянской письменности на Святой земле . В , Jews and Slavs. 20. The Holy Land and the Manuscript Legacy of Slavs, 60-86. (Jews And Slavs. 20. The Holy Land And The Manuscript Legacy Of Slavs). Jerusalem–Sofia.
2006
Иванова, Климентина, авт . 2006. Агиографски и панегирични произведения за св. Димитър Солунски в южнославянските календарни сборници (Предварителни бележки). В , Византия – Балканите – Европа. Изследвания в чест на проф. В. Тъпкова-Заимова , vol. 25, 371-386. Studia Balcanica. (Византия – Балканите – Европа. Изследвания В Чест На Проф. В. Тъпкова-Заимова ). София.
Иванова, Климентина, авт . 2006. Староизводните чети-минеи и сръбските манастири. В , Љубов према образовању и вера у Бога у православним манастирима, vol. Зборник изабраних радова. 1. , 36-46. (Љубов Према Образовању И Вера У Бога У Православним Манастирима).
2005
Иванова, Климентина, авт . 2005. Хилендарски чети-минеи на монах Аверкие от XVII в.. В , България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация. Сборник статии от българо-сръбски симпозиум 14-16 септември 2003, София, 313-327. (България И Сърбия В Контекста На Византийската Цивилизация. Сборник Статии От Българо-Сръбски Симпозиум 14-16 Септември 2003, София). София: Академично издателство "Марин Дринов".
2004
Иванова, Климентина, авт . 2004. Агиографските произведения на Симеон Метафраст в съставa на южнославянските календарни сборници. В , Преводите на XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция София, 26-28 юни 2003 г. , 248-267. (Преводите На Xiv Столетие На Балканите. Доклади От Международната Конференция София, 26-28 Юни 2003 Г. ). София.
Иванова, Климентина, авт . 2004. Агиографските произведения на Симеон Метафраст в състава на южнославянските календарни сборници. В , Преводите на XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция София, 26-28 юни 2003 г., 248-267. (Преводите На Xiv Столетие На Балканите. Доклади От Международната Конференция София, 26-28 Юни 2003 Г.). София.
2003
Иванова, Климентина, авт . 2003. Боже мой, Троице милостива, помогни ми (Фразов акростих от края на ІХ–Х в.). Palaeobulgarica / Старобългаристика 27. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–17.
Иванова, Климентина, авт . 2003. Житие на Михаил Воин от Потука. В , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 161-162. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Речник). Велико Търново: Абагар.
Иванова, Климентина, авт . 2003. Метафрастова житийна редакция. В , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 297-298. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Речник). Велико Търново: Абагар.
Иванова, Климентина, авт . 2003. Преводна литература. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 296–297. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Иванова, Климентина, авт . 2003. Пролог. В , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 408-410. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Речник). Велико Търново: Абагар.
Иванова, Климентина, авт . 2003. Синаксар. В , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 455. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Речник). Велико Търново: Абагар.
Иванова, Климентина, авт . 2003. Теодор Студит. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 39-42. (Кирило-Методиевска Енциклопедия).
Иванова, Климентина, авт . 2003. Чети-миней. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 506-509. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Академично издателство "Марин Дринов".
2002
Иванова, Климентина, авт . 2002. „Западни“ светци в състава на староизводните чети-минеи (Предварителни бележки). В , Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване, 349-369. (Средновековна Християнска Европа: Изток И Запад. Ценности, Традиции, Общуване). София: Гутенберг.
2000
Иванова, Климентина, авт . 2000. Житието на Варвар Мироточец Пелагонийски (Битолски). Palaeobulgarica / Старобългаристика 24. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 40–60.