Вие сте тук

Библиография

Експортирай 12 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Велковска, Елена  [Отмени всички филтри]
2011
Велковска, Е., & Иванова, К.. (2011). Чин на монашеско погребение в български требник от началото на XIV в. и гръцките паралели към неговите канони. В Р. Койчева & Милтенова, А., Studia medievalia Slavica et Byzantina (Том 1. Смъртта ипогребението в юдео-християнската традиция, 99-133). София: Издателски център „Боян Пенев”.
2010
Велковска, Е., & Иванова, К.. (2010). Словото за Пасха от Йоан Презвитер (Йоан Екзарх ?). В Пѣние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн. Г. Попов. ( 367-399). София: Издателски център „Боян Пенев”.
2005
Велковска, Е., & Паренти, С.. (2005). Една молитва „за болни” в Сианйския евхологий. В Старобългарска литература (Том Кн. 33-34. Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина, 154-166). София: Издателски център „Боян Пенев”.
2003
Велковска, Е.. (2003). Симеон Логотет. В Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 3, 600-603). София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Велковска, Е.. (2003). Типик, устав. В Л. Грашева, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 4, 57–59). София: АИ “Проф. Марин Дринов”.
Велковска, Е.. (2003). Часослов. В Кирило-Методиевска енциклопедия (Гл. ред. Л. Грашева., Том 4, 496–497). София: Марин Дринов.
2002
Велковска, Е.. (2002). Система на византийските и славянските богослужебни книги в периода на възникването им. В Средновековна християнска Европа: Изток и Запад ( 220-237). София: Гутенберг.