Вие сте тук

Библиография

Експортирай 6 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Коева, Светла  [Отмени всички филтри]
2009
Коева, С.. (2009). Езикови ресурси и компютърни програми с приложениe в лингвистичните изследвания. В IT наръчник за хуманитаристи ( 30–53). Пловдив: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Изтеглен на от http://dcl.bas.bg/PDF/LanguageResources.pdf
2005
Ницолова, P.. (2005). За значението на предложните съчетания в българското изречение. В С. Коева, Аргументна структура : Проблеми на простото и сложното изречение ( 141–152). София: Сема РШ.