Вие сте тук

Библиография

Експортирай 6 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Коева, Светла  [Отмени всички филтри]
2009
Коева, Светла & Ивелина Стоянова, авт-ри . 2009. Български национален корпус. Български език. (Български Език). 135–150.
Коева, Светла, авт . 2009. Езикови ресурси и компютърни програми с приложениe в лингвистичните изследвания. В , IT наръчник за хуманитаристи, 30–53. (It Наръчник За Хуманитаристи). Пловдив: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. http://dcl.bas.bg/PDF/LanguageResources.pdf.
2005
Ницолова, Pyceлина, авт . 2005. За значението на предложните съчетания в българското изречение. В , Аргументна структура : Проблеми на простото и сложното изречение, 141–152. (Аргументна Структура : Проблеми На Простото И Сложното Изречение). София: Сема РШ.