Вие сте тук

Библиография

Експортирай 13 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Pyceлина Ницолова  [Отмени всички филтри]
2009
Ницолова, Pyceлина, авт . 2009. Социолингвистични промени при предаване на чужда реч в българския печат през последните две десетилетия в съпоставка с полския печат. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 34. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–20.
2008
Ницолова, Pyceлина, авт . 2008. Българска граматика : Морфология. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Библиогр. с. 489-523
Ницолова, Pyceлина, авт . 2008. Българска граматика. Морфология. София: Софийски университет.
2005
Ницолова, Pyceлина, авт . 2005. За значението на предложните съчетания в българското изречение. В , Аргументна структура : Проблеми на простото и сложното изречение, 141–152. (Аргументна Структура : Проблеми На Простото И Сложното Изречение). София: Сема РШ.
1996
Ницолова, Pyceлина, авт . 1996. Професор Беньо Цонев 1863 – 1926. Българска реч 2. (Българска Реч). 7–9.
1990
Ницолова, Pyceлина, авт . 1990. Екзистенциални изречения с глаголите esse и habere в българския език в съпоставка с другите славянски езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 236–242.
1982
Ницолова, Pyceлина, авт . 1982. За употребата на възвратното лично местоимение в българския език (в съпоставка с другите славянски езици и с немския). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 7. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 3–12.
1980
Ницолова, Pyceлина, авт . 1980. Четвърти международен симпозиум Л. Витгеншайн. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 5. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 81–82.
1979
Ницолова, Pyceлина, авт . 1979. Втора българистична българо-немска конференция в Лайпциг. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 4. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 85–86.
Ницолова, Pyceлина, авт . 1979. Някои особености в семантиката и дистрибуцията на притежателните местоимения в българския език в съпоставка с полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 4. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 58–66.