Вие сте тук

Библиография

Експортирай 13 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Pyceлина Ницолова  [Отмени всички филтри]
2008
Ницолова, P.. (2008). Българска граматика. Морфология (с. 524). София: Софийски университет.
Ницолова, P.. (2008). Българска граматика : Морфология (с. 524 с. : табл.). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Библиогр. с. 489-523
2005
Ницолова, P.. (2005). За значението на предложните съчетания в българското изречение. В С. Коева, Аргументна структура : Проблеми на простото и сложното изречение ( 141–152). София: Сема РШ.
1990
Ницолова, P.. (1990). Екзистенциални изречения с глаголите esse и habere в българския език в съпоставка с другите славянски езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15, 236–242.
1980
Ницолова, P.. (1980). Четвърти международен симпозиум Л. Витгеншайн. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5, 81–82.
1979
Ницолова, P.. (1979). Втора българистична българо-немска конференция в Лайпциг. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4, 85–86.