Вие сте тук

Библиография

Експортирай 6 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Искра Ликоманова  [Отмени всички филтри]
2009
Ликоманова, Искра, авт . 2009. Втора среща на италианските слависти лингвисти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 34. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 171–172.
2002
Гладкова, Гана & Искра Ликоманова, авт-ри . 2002. Языковая ситуация : Истоки и перспективы (болгарско-чешские параллели). Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Monographia. (Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Monographia). Praha: Univerzita Karlova v Praze.
1995
Ликоманова, Искра, авт . 1995. Конференция по лингвистика на текста. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 20. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 92–93.
1993
Ликоманова, Искра, авт . 1993. Видове рамкови конструкции в българската разговорна реч {(в съпоставка с други славянски езици)}. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 18. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 12–17.
1989
Ликоманова, Искра & Виолета Милева, авт-ри . 1989. За някои особености на съществителните имена за лица от женски пол в славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 14. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–11.
1987
Ликоманова, Искра, авт . 1987. Конференция по теория на текста във Варшава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 12. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 135–136.