Вие сте тук

Библиография

Експортирай 6 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Искра Ликоманова  [Отмени всички филтри]
2009
Ликоманова, И.. (2009). Втора среща на италианските слависти лингвисти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34, 171–172.
1995
Ликоманова, И.. (1995). Конференция по лингвистика на текста. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20, 92–93.
1993
Ликоманова, И.. (1993). Видове рамкови конструкции в българската разговорна реч {(в съпоставка с други славянски езици)}. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18, 12–17.
1989
Ликоманова, И., & Милева, В.. (1989). За някои особености на съществителните имена за лица от женски пол в славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14, 5–11.
1987
Ликоманова, И.. (1987). Конференция по теория на текста във Варшава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12, 135–136.