Вие сте тук

Библиография

Експортирай 11 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Дора Иванова-Мирчева  [Отмени всички филтри]
2003
Иванова-Мирчева, Дора, авт . 2003. Търновска книжовна школа. В , Българският книжовен език (IX–XVIII в.), 11-119. (Българският Книжовен Език (Ix–Xviii В.). Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий".
1982
Иванова-Мирчева, Дора, авт . 1982. Староболгарские литературные центры как „языковые школы“. Palaeobulgarica / Старобългаристика 6. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 1–28.
1977
Иванова-Мирчева, Дора, авт . 1977. К вопросу о характеристике болгарских переводческих школ от ІХ–Х до {ХІV} века. Palaeobulgarica / Старобългаристика 1. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 37–48.
1976
Иванова-Мирчева, Дора, авт . 1976. Отражението на езика и стила на Търновската книжовна школа в хомилетичната литература от XIV в.. В , Търновска книжовна школа, vol. 2, 269-281. (Търновска Книжовна Школа). София: БАН.
1969
Иванова-Мирчева, Дора, авт . 1969. Из старобългарския хомилиар (новооткрити преводи). В , Константин-Кирил Философ. Юбилеен сборник по случай 1100-годишнината от смъртта му, 309–310. (Константин-Кирил Философ. Юбилеен Сборник По Случай 1100-Годишнината От Смъртта Му). София: АИ “Проф. Марин Дринов”.