Вие сте тук

Библиография

Експортирай 10 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Давидов, Ангел  [Отмени всички филтри]
2002
Давидов, Ангел, авт . 2002. Към характеристиката на Евтимиевата реформа. Търновски писмена: Алманах за Търновската книжовна школа(1). (Търновски Писмена: Алманах За Търновската Книжовна Школа). 19-52.
1996
Давидов, Ангел, авт . 1996. Старобългарска лексикология. Велико Търново: Издателство на Великотърновския университет.
1993
Добрев, Иван, Ангел Давидов & Петър Илчев, авт-ри . 1993. Глаголна система. В , Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис, 257-314. (Граматика На Старобългарския Език : Фонетика, Морфология, Синтаксис).
Давидов, Ангел, авт . 1993. Местоимения. В , Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис, 224-252. (Граматика На Старобългарския Език : Фонетика, Морфология, Синтаксис).
Давидов, Ангел, авт . 1993. Числителни имена. В , Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис, 252-256. (Граматика На Старобългарския Език : Фонетика, Морфология, Синтаксис).
1990
Давидов, Ангел, авт . 1990. Към лексикалната характеристика на Търновската книжовна школа. Palaeobulgarica / Старобългаристика 14. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 8–18.
Давидов, Ангел, авт . 1990. Чл.-кор. на БАН проф. Дора Иванова-Мирчева на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 14. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 102–104.