Вие сте тук

Библиография

Експортирай 23 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Радост Железарова  [Отмени всички филтри]
2008
Железарова, Р., & Стаменов, Х.. (2008). Библиография на трудовете на Бистра Алексиева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33, 119–124.
Железарова, Р.. (2008). Библиография на трудовете на Лиляна Грозданова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33, 234–243.
Железарова, Р.. (2008). Библиография на трудовете на Христо Стаменов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33, 158–163.
2005
Железарова, Р.. (2005). Съдържание на годишнина ХХХ (2005) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 30, 160–164.
2004
Железарова, Р.. (2004). Съдържание на годишнина ХХІХ (2004) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29, 181–186.
2003
Железарова, Р.. (2003). Съдържание на годишнина ХХVІІІ (2003) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28, 185–189.
2002
Железарова, Р.. (2002). Съдържание на годишнина ХХVІІ (2002) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27, 221–226.
2001
Железарова, Р.. (2001). Библиография на Венче Попова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26, 140–148.
Железарова, Р.. (2001). Съдържание на годишнина ХХVI (2001) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26, 172–176.
2000
Железарова, Р.. (2000). Съдържание на годишнина ХХV (2000) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25, 176–180.
1996
Железарова, Р.. (1996). Библиография на Живко Бояджиев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21, 115–129.
Железарова, Р.. (1996). Библиография на Павел Петков. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21, 113–118.
Железарова, Р.. (1996). Съдържание на годишнина ХХІ (1996) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21, 160–164.
1995
Железарова, Р.. (1995). Библиография на Иван Кънчев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20, 118–123.
Железарова, Р.. (1995). Библиография на Стефана Димитрова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20, 97–112.
Железарова, Р.. (1995). Лексикална асиметрия при глаголите в българския и чешкия език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20, 23–31.
Железарова, Р.. (1995). Съдържание на годишнина XX (1995) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20, 118–124.
Железарова, Р.. (1995). Съдържание на годишнини XI–XX (1986–1995) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20, 125–208.
1994
Железарова, Р.. (1994). Библиография на трудовете на Цветан Йотов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19, 158–160.
Железарова, Р.. (1994). Съдържание на годишнина XIX (1994) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19, 119–124.
1993
Железарова, Р.. (1993). Съдържание на годишнина XVIII (1993) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18, 125–129.
1992
Железарова, Р.. (1992). Съдържание на годишнина XVII (1992) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17, 91–96.
Железарова, Р.. (1992). Тридесет и шеста лятна славистична школа в Прага. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17, 102–103.