Вие сте тук

Библиография

Експортирай 11 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Стаменов, Христо  [Отмени всички филтри]
2009
Стаменов, Х.. (2009). Библиография на трудовете на Мария Георгиева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34, 128–132.
2008
Железарова, Р., & Стаменов, Х.. (2008). Библиография на трудовете на Бистра Алексиева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33, 119–124.
2002
Стаменов, Х.. (2002). Англицистична конференция във Виена. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27, 153–156.
1998
Стаменов, Х.. (1998). Втора международна конференция по формални подходи към изучаването на славянските езици (София, 1997). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32, 234–236.
1990
Стаменов, Х.. (1990). Мария Райкова (1914–1989). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15, 114.
Стаменов, Х.. (1990). Мария Райкова (1914–1989). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15, 114.
1986
Стаменов, Х.. (1986). Втори българо-английски симпозиум в Благоевград. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11, 122–123.
1982
Стаменов, Х.. (1982). Библиография на трудовете на проф. Жана Молхова (1973–1981). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7, 59–60.
Стаменов, Х.. (1982). Международна езиковедска конференция в Копенхаген. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7, 79–82.
1978
Стаменов, Х.. (1978). Научна сесия, посветена на 100-годишнината от Освобождението на България. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3, 89–90.
1977
Стаменов, Х.. (1977). Бележки върху рефлексивността в български и английски език (Remarks on reflexivization in Bulgarian and English). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2, 191–213.