Вие сте тук

Библиография

Експортирай 45 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Йовчева, Мария  [Отмени всички филтри]
2016
Йовчева, Мария, авт . 2016. Химнографската прослава на св. Филотея Темнишка в южнославянската книжнина. В , Сребърният век: нови открития. Посвещава се на 780 години от възстановяването на Българската патриаршия (1235 г.), 640 години от интронизацията на Патриарх Евтимий (1375 г.), 600 години от интронизацията за Киевски митрополит на Григорий Цамблак (1415 г.), 183-201. (Сребърният Век: Нови Открития. Посвещава Се На 780 Години От Възстановяването На Българската Патриаршия (1235 Г.), 640 Години От Интронизацията На Патриарх Евтимий (1375 Г.), 600 Години От Интронизацията За Киевски Митрополит На Григорий Цамблак (1415 Г.). София: ИК "Гутенберг".
2010
Црвенковска, Емилиja, авт . 2010. Влогот на Триодот во збогатувањето на црковнословенската лексика. В , Пѣние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов, 238–249. (Пѣние Мало Геѡргию. Сборник В Чест На 65-Годишнината На Проф. Дфн Георги Попов). София: Боян Пенев.
2008
Йовчева, Мария, авт . 2008. Акростихове. В , История на българската средновековна литература, 114–115. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток–Запад.
Йовчева, Мария & Маргарет Димитрова, авт-ри . 2008. Евхологични текстове от Кирило-Методиевата епоха: културно-исторически, литургически и общи филологически факти. В , История на българската средновековна литература, 163-164. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Йовчева, Мария, авт . 2008. Календарът на миней Григ. 1/5 от ОГНБ (Втори Добриянов миней). В , Християнска агиология и народни вярвания. Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева, 83-104. (Християнска Агиология И Народни Вярвания. Сборник В Чест На Ст.н.с. Елена Коцева). София: Изток-Запад.
Йовчева, Мария & Анисава Милтенова, авт-ри . 2008. Нови макрожанрови състави. В , История на българската средновековна литература, 561-566. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Йовчева, Мария, авт . 2008. Оригинални произведения на старобългарската химнография. Приложение. В , История на българската средновековна литература, 121–125. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток–Запад.
Йовчева, Мария & Анисава Милтенова, авт-ри . 2008. Преводи със спорен произход. В , История на българската средновековна литература, 264-265. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Йовчева, Мария, авт . 2008. Разгадател на вековни тайнописни послания (Проф. Георги Попов на 65 години). Palaeobulgarica / Старобългаристика 32. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 107–115.
Йовчева, Мария, авт . 2008. Старобългарската химнография. В , История на българската средновековна литература, 104–125. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток–Запад.
2007
Йовчева, Мария, авт . 2007. Българската редакция на служебния Миней през ХІІІ в. . Старобългарска литература 37-38. (Старобългарска Литература). 3-18.
2004
Спасова, Мария, авт . 2004. Цитатите от Псалтира в Учителното евангелие от 1343 г. и проблемите около славянския превод на Библията. В , Преводите през XIV столетие на Балканите. (Преводите През Xiv Столетие На Балканите). София: Горекс Прес.
доклади от международната конференция, София 26–28 юни 2003 г.
2003
Тасева, Лора, Мария Йовчева & Татяна Илиева (ред-ри).. 2003. Книга на пророк Иезекиил с тълкувания. (ред-ри)Лора Тасева, Йовчева, Мария & Илиева, Татяна. Старобългарският превод на Стария завет. (Старобългарският Превод На Стария Завет). София: БАН ; КМНЦ.
Изд. подготв. от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гр. текст Т. Илиева.
Тасева, Лора, Мария Йовчева & Светлина Николова, авт-ри . 2003. Книга на пророк Йезекиил с тълкования. Старобългарският превод на Стария завет. Том 2. (Старобългарският Превод На Стария Завет). София.
Йовчева, Мария, авт . 2003. Светилен. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 567–569. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София.
Йовчева, Мария, авт . 2003. Седален. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 575–576. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София.
Йовчева, Мария, авт . 2003. Седален. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 575–576. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Марин Дринов.
Йовчева, Мария, авт . 2003. Служба. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 646–648. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София.
Йовчева, Мария, авт . 2003. Служба. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3 , 646–648. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Марин Дринов.
Йовчева, Мария, авт . 2003. Служби на Климент Охридски. Кирило-Методиевска енциклопедия. Том 3. (Кирило-Методиевска Енциклопедия).
Попов, Георги, авт . 2003. Среднобългарският светогорски превод на Триода от първата половина на XIV век. В , Преводите през XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция, София, 26–28 юни 2003, 173–184. (Преводите През Xiv Столетие На Балканите. Доклади От Международната Конференция, София, 26–28 Юни 2003). София: Горекс Прес.
Йовчева, Мария, авт . 2003. Стихира. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 755–759. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: АИ “Проф. Марин Дринов”.
Йовчева, Мария, авт . 2003. Стихирар. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 759–761. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: АИ “Проф. Марин Дринов”.