Вие сте тук

Библиография

Експортирай 45 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Йовчева, Мария  [Отмени всички филтри]
2016
Йовчева, М.. (2016). Химнографската прослава на св. Филотея Темнишка в южнославянската книжнина. В Сребърният век: нови открития. Посвещава се на 780 години от възстановяването на Българската патриаршия (1235 г.), 640 години от интронизацията на Патриарх Евтимий (1375 г.), 600 години от интронизацията за Киевски митрополит на Григорий Цамблак (1415 г.) ( 183-201). София: ИК "Гутенберг".
2010
Црвенковска, Е.. (2010). Влогот на Триодот во збогатувањето на црковнословенската лексика. В М. Йовчева, Добрев, И., Турилов, А. А., & Трайчев, Е., Пѣние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов ( 238–249). София: Боян Пенев.
2008
Йовчева, М.. (2008). Акростихове. В А. Милтенова, История на българската средновековна литература ( 114–115). София: Изток–Запад.
Йовчева, М.. (2008). Календарът на миней Григ. 1/5 от ОГНБ (Втори Добриянов миней). В Християнска агиология и народни вярвания. Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева ( 83-104). София: Изток-Запад.
Йовчева, М., & Милтенова, А.. (2008). Нови макрожанрови състави. В История на българската средновековна литература ( 561-566). София: Изток-Запад.
Йовчева, М.. (2008). Оригинални произведения на старобългарската химнография. Приложение. В А. Милтенова, История на българската средновековна литература ( 121–125). София: Изток–Запад.
Йовчева, М., & Милтенова, А.. (2008). Преводи със спорен произход. В История на българската средновековна литература ( 264-265). София: Изток-Запад.
Йовчева, М.. (2008). Старобългарската химнография. В А. Милтенова, История на българската средновековна литература ( 104–125). София: Изток–Запад.
2004
доклади от международната конференция, София 26–28 юни 2003 г.
2003
Тасева, Л., Йовчева, М., & Илиева, Т.. (2003). Книга на пророк Иезекиил с тълкувания. Старобългарският превод на Стария завет. София: БАН ; КМНЦ.
Изд. подготв. от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гр. текст Т. Илиева.
Тасева, Л., Йовчева, М., & Николова, С.. (2003). Книга на пророк Йезекиил с тълкования. Старобългарският превод на Стария завет (Том 2). София.
Йовчева, М.. (2003). Светилен. В Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 3, 567–569). София.
Йовчева, М.. (2003). Седален. В Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 3, 575–576). София.
Йовчева, М.. (2003). Седален. В Л. Грашева, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 3, 575–576). София: Марин Дринов.
Йовчева, М.. (2003). Служба. В Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 3, 646–648). София.
Йовчева, М.. (2003). Служба. В Л. Грашева, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 3 , 646–648). София: Марин Дринов.
Йовчева, М.. (2003). Служби на Климент Охридски. Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 3, 671-676).
Попов, Г.. (2003). Среднобългарският светогорски превод на Триода от първата половина на XIV век. В Л. Тасева, Йовчева, М., Фос, К., & Пентковская, Т., Преводите през XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция, София, 26–28 юни 2003 ( 173–184). София: Горекс Прес.
Йовчева, М.. (2003). Стихира. В Л. Грашева, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 3, 755–759). София: АИ “Проф. Марин Дринов”.
Йовчева, М.. (2003). Стихирар. В Л. Грашева, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 4, 759–761). София: АИ “Проф. Марин Дринов”.