Вие сте тук

Библиография

Експортирай 12 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Попконстантинов, Казимир  [Отмени всички филтри]
2009
Попконстантинов, Казимир, авт . 2009. Заклинателни молитви върху оловни амулети от средновековна България и паралелите им в Требници от средновековна Сърбия. В , Зборник радова Византолошког института, vol. ХVLІ, 341-351. (Зборник Радова Византолошког Института). Београд.
Попконстантинов, Казимир & Х Миклас, авт-ри . 2009. Оловен амулет с глаголически текст. В , Средновековието в огледалото на един филолог. Сборник в чест на Светлина Николова, 385-397. Кирило-Методиевски студии. (Средновековието В Огледалото На Един Филолог. Сборник В Чест На Светлина Николова). София.
2006
Попконстантинов, Казимир, авт . 2006. Оловен амулет палимпсест с глаголико-кирилски текст. В , Тангра. Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Васил Гюзелев, 311-330. (Тангра. Сборник В Чест На 70-Годишнината На Акад. Васил Гюзелев). София.
2004
Попконстантинов, Казимир, авт . 2004. Кирилица и глаголица срещу дявола, или още един оловен амулет от Х в.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 28. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 69–75.
1994
Дончева, Людмила & Казимир Попконстантинов, авт-ри . 1994. Апокрифна молитва от Χ-XI в. Върху оловен амулет от с. Одърци. В , Сборник в чест на Димитър Ангелов, 288-292. (Сборник В Чест На Димитър Ангелов). София.
1984
Попконстантинов, Казимир & В. Константинова, авт-ри . 1984. Към въпроса за черноризец Тудор и неговата приписка. Старобългарска литература 15. (Старобългарска Литература). 106-118.
Попконстантинов, Казимир, авт . 1984. Новооткрит двуезичен надпис от Равна. В , Сборник в памет на проф. Ст. Ваклинов, 231-235. (Сборник В Памет На Проф. Ст. Ваклинов). София.
1983
Попконстантинов, Казимир & Теодосий Смядовски, авт-ри . 1983. За почитането на Климент, папа Римски в средновековна България. Palaeobulgarica / Старобългаристика 7. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 86–92.
Медынцева, Альбина & Казимир Попконстантинов, авт-ри . 1983. Ктиторская надпись из Круглой церкви в Преславе. Palaeobulgarica / Старобългаристика 7. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 39–54.