Вие сте тук

Библиография

Експортирай 29 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Бъчваров, Янко  [Отмени всички филтри]
1992
Бъчваров, Я.. (1992). Румяна Милойковa (1950–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17, 82–83.
1991
Бъчваров, Я.. (1991). Прощаване с професор Светомир Иванчев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16, 6–8.
Бъчваров, Я.. (1991). Роман Мразек (1921–1989). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16, 124–125.
1990
Бъчваров, Я.. (1990). Прояви на езиковата динамика в съвременния български и съвременния чешки език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15, 129–134.
Бъчваров, Я.. (1990). Славистична съпоставителна конференция в Оломоуц. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15, 115.
1989
Бъчваров, Я.. (1989). Конференция за Ян Гебауер в Прага. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14, 88.
1987
Бъчваров, Я.. (1987). Българистичен симпозиум в Прага. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12, 121–122.
Бъчваров, Я.. (1987). Трети симпозиум на бохемистите в Прага. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12, 127–128.
Бъчваров, Я.. (1987). Филиалите на Института за руски език „А. С. Пушкин“ в чужбина. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12, 93–94.
1986
Бъчваров, Я.. (1986). Основни насоки в дейността на МАПРЯЛ. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11, 123–124.
Бъчваров, Я.. (1986). Юбилей на Института за чешки език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11, 128–131.
Кучера, К., & Бъчваров, Я.. (1986). Ярослав Порак. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11, 127–128.
1984
Бъчваров, Я.. (1984). Две нови интердисциплинарни списания с лингвистична ориентация. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9, 126.
1983
Бъчваров, Я.. (1983). Заседание на Комисията по транскрипция при Международния комитет на славистите. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8, 117–119.
Бъчваров, Я.. (1983). Из дейността на Института за руски език „А. С. Пушкин“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8, 138–139.
Бъчваров, Я.. (1983). Из историята и дейността на Постоянния Международен комитет на славистите. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8, 136–137.
Бъчваров, Я.. (1983). Предстояща конференция със съпоставителна тематика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8, 122.
1982
Бъчваров, Я.. (1982). Четвърта конференция по превод в Прага. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7, 182.
1981
Бъчваров, Я.. (1981). Българистична конференция в Прага. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6, 308–309.
Бъчваров, Я.. (1981). Първи международен конгрес по българистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6, 313–320.
1980
Лингорска, Б., & Бъчваров, Я.. (1980). Библиография на трудовете на проф. Светомир Иванчев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5, 74–88.
Бъчваров, Я.. (1980). Конференция по въпросите на превода в Прага. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5, 101–102.
Бъчваров, Я.. (1980). Международен симпозиум на бохемистите в Прага. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5, 93–94.