Вие сте тук

Библиография

Експортирай 5 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Лингорска, Благовеста  [Отмени всички филтри]
1982
Лингорска, Б.. (1982). Професор доктор Пшемислав Зволински. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7, 195–196.
1980
Лингорска, Б., & Бъчваров, Я.. (1980). Библиография на трудовете на проф. Светомир Иванчев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5, 74–88.
Лингорска, Б.. (1980). За един тип полски конструкции с nomina actionis и техните български съответствия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5, 46–48.
Лингорска, Б.. (1980). Полско-български синтактични паралели – Трета българо-полска конференция (София, 16–18.X.1979 г.). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5, 52– 56.
1978
Лингорска, Б.. (1978). По някои проблеми на корпуса, предназначен за съпоставителни изследвания. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3, 3–14.