Вие сте тук

Библиография

Експортирай 9 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Велинова, Вася  [Отмени всички филтри]
2010
Велинова, Вася, авт . 2010. Из българо-сръбските книжовни връзки през ХІІІ век. В , Зборник радова Византолошког института, vol. 47, 161-177. (Зборник Радова Византолошког Института). Београд.
2004
Велинова, Вася, авт . 2004. Под знака на чудото. Palaeobulgarica / Старобългаристика 28. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 119–122.
2000
Дуйчев, Иван, авт . 2000. Заветът на св. Иван Рилски. (ред)Вася Велинова. Из архивното наследство на Иван Дуйчев. (Из Архивното Наследство На Иван Дуйчев). София.
1996
Велинова, Вася, авт . 1996. Ново издание на извори за историята на Черна гора. Palaeobulgarica / Старобългаристика 20. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 80–81.
1995
Велинова, Вася, авт . 1995. Нови преписи на произведения на Климент Охридски в руски книгохранилища. Palaeobulgarica / Старобългаристика 19. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 55–69.