Вие сте тук

Библиография

Експортирай 21 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Дуйчев, Иван  [Отмени всички филтри]
2000
Дуйчев, Иван, авт . 2000. Заветът на св. Иван Рилски. (ред)Вася Велинова. Из архивното наследство на Иван Дуйчев. (Из Архивното Наследство На Иван Дуйчев). София.
1995
Дуйчев, Иван, авт . 1995. Йоан Малала. Кирило-Методиевска енциклопедия. Том 2. (Кирило-Методиевска Енциклопедия).
1985
Дуйчев, Иван, авт . 1985. Георги Амартол. Кирило-Методиевска енциклопедия. Том 1. (Кирило-Методиевска Енциклопедия).
1965
Дуйчев, Иван, авт . 1965. Папа Инокентий ІІІ - цар Калоян. В , Латински извори за българската история, vol. 3, 307-361. (Латински Извори За Българската История). София.
1959
Дуйчев, Иван, авт . 1959. Географските описания в средновековната българска книжнина. В , Сборник в чест на акад. Никола Михов, 157‒170. (Сборник В Чест На Акад. Никола Михов).
1944
Дуйчев, Иван, авт . 1944. Из старата българска книжнина. . Том 2 : Книжовни и исторически паметници от второто българско царство. София: Хемус.
1942
Дуйчев, Иван, авт . 1942. Преписката на папа Инокентий III с българите. Годишник на Софийския университет, ИФ 37(3). (Годишник На Софийския Университет, Иф).
1938
Дуйчев, Иван, авт . 1938. Преглед на българската историография. Jugoslavenski istorijski časopis 4. (Jugoslavenski Istorijski Časopis). 40-74.