Вие сте тук

Библиография

Експортирай 21 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Дуйчев, Иван  [Отмени всички филтри]
2000
Дуйчев, Иван. 2000. Заветът на св. Иван Рилски. Вася Велинова. Из архивното наследство на Иван Дуйчев. (Из Архивното Наследство На Иван Дуйчев). София.
1995
Дуйчев, Иван. 1995. Йоан Малала. Кирило-Методиевска енциклопедия. Том 2. (Кирило-Методиевска Енциклопедия).
1985
Дуйчев, Иван. 1985. Георги Амартол. Кирило-Методиевска енциклопедия. Том 1. (Кирило-Методиевска Енциклопедия).
1965
Дуйчев, Иван. 1965. Папа Инокентий ІІІ - цар Калоян. В , Латински извори за българската история, vol. 3, 307-361. (Латински Извори За Българската История). София.
1959
Дуйчев, Иван. 1959. Географските описания в средновековната българска книжнина. В , Сборник в чест на акад. Никола Михов, 157‒170. (Сборник В Чест На Акад. Никола Михов).
1944
Дуйчев, Иван. 1944. Из старата българска книжнина. . Том 2 : Книжовни и исторически паметници от второто българско царство. София: Хемус.
1942
Дуйчев, Иван. 1942. Преписката на папа Инокентий III с българите. Годишник на Софийския университет, ИФ 37(3). (Годишник На Софийския Университет, Иф).
1938
Дуйчев, Иван. 1938. Преглед на българската историография. Jugoslavenski istorijski časopis 4. (Jugoslavenski Istorijski Časopis). 40-74.