Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Деянова, Мария  [Отмени всички филтри]
1987
Деянова, М.. (1987). Някои начини на действие при украинския глагол в съпоставка с българския. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12, 20–27.
1981
Деянова, М.. (1981). Подчинени обстоятелствени изречения със съюза дa/da в българския и словенския книжовен език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6, 21–30.
1978
Деянова, М.. (1978). Конструкции с факултативно предикативно определение в чешкия книжовен език в съпоставка с българския. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3, 54–64.