Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Деянова, Мария  [Отмени всички филтри]
1987
Деянова, Мария, авт . 1987. Към историята на словореда в българските да-конструкции. Palaeobulgarica / Старобългаристика 11. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 23–40.
Деянова, Мария, авт . 1987. Някои начини на действие при украинския глагол в съпоставка с българския. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 12. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 20–27.
1981
Деянова, Мария, авт . 1981. Подчинени обстоятелствени изречения със съюза дa/da в българския и словенския книжовен език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 6. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 21–30.
1978
Деянова, Мария, авт . 1978. Конструкции с факултативно предикативно определение в чешкия книжовен език в съпоставка с българския. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 3. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 54–64.