Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Петрова, Красимира  [Отмени всички филтри]
2003
Петрова, К., & Алексова, К.. (2003). Адаптиране на шведската система за транскрибиране на корпуси от разговорна реч спрямо спецификата на българския език. В Б. Биолчев, Езикът и литературата в епохата на глобализацията ( 277 – 293). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Петрова, К., & Алексова, К.. (2003). Някои приложения на корпусната лингвистика в езиковедските изследвания. В Шести славистични четения "Славистиката в началото на ХХІ век - традиции и очаквания", 26-27.04.2002 г.. София: Сема РШ.
2002
Петрова, К.. (2002). Библиография на Пенка Илиева-Балтова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27, 195–203.
Петрова, К., Алексова, К., & Осенова, П.. (2002). Обзор электронных ресурсов славянских языков: виды и применение. 8-ма международна конференция на МАПРЯЛ, 4-7 април 2002, Велико Търново. Велико Търново: МАПРЯЛ.
2001
Петрова, К.. (2001). WordNet като средство за чуждоезиково обучение. В Научна конференция с международно участие "Обучение без граници. Език и култура. Чуждоезиковото обучение в контекста на ХХI век", . 14-15 ноември 2001. София: ДЕО, ИЧС, СУ.