Вие сте тук

Библиография

Експортирай 18 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Куцаров, Иван  [Отмени всички филтри]
2007
Куцаров, И.. (2007). Теоретична граматика на българския език. Морфология (с. 640). Пловдив: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Куцаров, И.. (2007). Теоретична граматика на българския език/ Морфология (с. 640). Пловдив: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
2003
Куцаров, И.. (2003). Галина Валентиновна Крилова – почетен доктор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28, 130–131.
1993
Куцаров, И.. (1993). Чешките и словашките преводни еквиваленти на българските конклузивни форми. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18, 15–24.
1989
Куцаров, И.. (1989). Библиография на езиковедските трудове на Юрдан Трифонов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14, 120.
Куцаров, И.. (1989). Национална конференция в Пловдив на катедрите по български език от висшите училища и полувисшите учителски институти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14, 123–124.
1988
Куцаров, И.. (1988). За някои функционални еквиваленти на българския конклузив в съвременния украински език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13, 43–50.
Куцаров, И.. (1988). Тридесет и първа лятна славистична школа в Прага. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13, 125–126.
1987
Куцаров, И.. (1987). Българският конклузив и функционалните му еквиваленти в белоруския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12, 14–21.
1983
Куцаров, И.. (1983). Втора френско-българска конференция по контрастивна лингвистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8, 115–117.
1982
Куцаров, И.. (1982). Юбилейната двадесет и пета лята славистична школа в Прага. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7, 182–183.
1980
Куцаров, И.. (1980). Двадесет и четвърта лятна славистична школа в Прага. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5, 126–127.
Куцаров, И.. (1980). Петнайсети летен семинар по словашки език и литература (Studia academica slovaca). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5, 84–85.
1979
Куцаров, И.. (1979). Двадесет и втората лятна славистична школа в Прага. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4, 86–87.
1978
Куцаров, И.. (1978). Преизказни модификатори в западните славянски езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3, 47–54.
Куцаров, И.. (1978). Преизказни модификатори в източните славянски езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3, 40–48.
Куцаров, И.. (1978). Преизказни модификатори в южните славянски езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3, 41–52.