Вие сте тук

Библиография

Експортирай 21 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Бояджиев, Тодор  [Отмени всички филтри]
2013
Тилков, Д., & Бояджиев, Т.. (2013). Българска фонетика (5th изд). София: Софийски университет.
Бояджиев, Т.. (2013). Езиковедското наследство на проф. Любомир Милетич. Любомир Милетич. Българска реч, 19, 5–14.
1994
Бояджиев, Т.. (1994). Пета славистична конференция през 1993 г. в Люблин. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19, 117–118.
1990
Бояджиев, Т., & Колева, К.. (1990). Международни славистични конференции в Люблин. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15, 109–111.
1982
Бояджиев, Т., & Младенов, М. Сл.. (1982). Приносите на д-р. Димитьр Стоев Тилков (1933–1981) в българското езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7, 184–189.
1981
Бояджиев, Т.. (1981). Пограничните български говори. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6, 223–227.