Вие сте тук

Библиография

Експортирай 8 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Гугуланова, Иванка  [Отмени всички филтри]
1979
Гугуланова, И.. (1979). Някои особености на синтактичните функции на прилагателното в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4, 25–34.
Гугуланова, И.. (1979). Относителни прилагателни за веществен произход в българския и белоруския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4, 46–50.
1978
Гугуланова, И.. (1978). Резултати от развоя на ятовата фонема в полския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3, 66–73.