Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7162 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
2013
Бояджиев, Т.. (2013). Езиковедското наследство на проф. Любомир Милетич. Любомир Милетич. Българска реч, 19, 5–14.
Абаджиева, М.. (2013). Езикът на павликянската книжнина от XVIII в.. Български език, 40. Приложение, 262 – 273.
Сталянова, Н.. (2013). Езикът на съвременния протест. Българска реч, 19, 69 – 74.
Кузидова, И.. (2013). Житието на св. Иларион Велики в южнославянските староизводни чети-минеи. В Wiener Slawistischer Almanach (Том Sonderband 82, 123–133). München - Berlin - Wien.
Житийная литература. (2013). Житийная литература. В Православная энциклопедия (Том 19, 283-345). Изтеглен на от http://www.pravenc.ru/text/182317.html
Турилов, А.. (2013). Житийная литература. В Православная энциклопедия (Том 19, 283-345). Москва. Изтеглен на от http://www.pravenc.ru/text/182317.html
Иванова, К.. (2013). Житийная литература. Болгарская. В Православная энциклопедия (Том 19). Изтеглен на от http://www.pravenc.ru/text/182317.html
Лявданский, А. К.. (2013). Завет. В Православная энциклопедия (Том 19, 449-457). Москва.
Пашов, П.. (2013). Закономерности и тенденции. Българска реч, 19, 8 – 10.
Геймън, Н.. (2013). Защо бъдещето ни зависи от библиотеките, четенето и мечтите. Приливи. Блогът на библиотекаря. представен на 18.10.2013. Изтеглен на от http://prilivi.eu/2013/10/neil-gaiman/