Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7161 резултата:
[ Автор(Desc)] Заглавие Тип Година
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
,. 1982. Академик Емил Иванов Георгиев (1910–1982). Palaeobulgarica / Старобългаристика 6. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–5.
,. 1860. Patrologia Graeca. . Том 102.
,. 1990. Творчески юбилей на проф. д-р Куйо Куев. Palaeobulgarica / Старобългаристика 14. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–6.
,. 1991. George Hamartolоs. The Oxford Dictionary of Byzantium. Том 2. (The Oxford Dictionary Of Byzantium).
,. 2007. Интерполация. В , Римско право. Речник на основните термини, 111-112. (Римско Право. Речник На Основните Термини).
,. 1860. Patrologia Graeca. . Том 101.
,. 1982. Библиография на трудовете на акад. Емил Георгиев 1928–1982. Palaeobulgarica / Старобългаристика 6. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 14–46.
,. 1992. Допълнение към библиографията на проф. д-р Куйо Куев. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 6–8.
,. 2008. Обновление на литургическата и монашеската книжнина. В , История на българската средновековна литература, 258-260. (История На Българската Средновековна Литература).
,. 1991. Kosmas the Hymnographer. В , The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 2, 1152. (The Oxford Dictionary Of Byzantium).
,. 1991. Dionysios the Areopagite. The Oxford Dictionary of Byzantium. Том 1. (The Oxford Dictionary Of Byzantium).
,. 2001. Моско Москов (1927–2001). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 26. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 145.
,. 1991. В памет на професор Светомир Иванчев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 16. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 104–105.
,. 1995. Божидар Райков. Palaeobulgarica / Старобългаристика 19. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–4.
,. 1991. Pseudo-Dionysios the Areopagite. The Oxford Dictionary of Byzantium. Том 1. (The Oxford Dictionary Of Byzantium).
,. 1996. Андрей Данчев (1933–1996). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 21. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 132.
,. 1896. Patrologia Graeca. . Том 104.
,. 2001. Руска Гандева (1911–2001). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 26. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 171.
,. 1980. Библиография на трудовете на акад. Емил Георгиев (1970–1979). Palaeobulgarica / Старобългаристика 4. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 8–19.
Редактиране или Премахване на вашите филтри и опитайте отново.