Вие сте тук

Библиография

Експортирай 17 резултата:
[ Автор(Desc)] Заглавие Тип Година
Филтри: First Letter Of Last Name е У  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т [У] Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я   [Покажи всички]
У
Угринова-Скаловска, Радмила & Зденка Рибарова, авт-ри . 1988. Радомирово евангелие. Стари текстови. (Стари Текстови). Скопje: Институт за македонски јазик.
Узунова, Ирина, авт . 1984. Пета научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 119–121.
Узунова, Е, авт . 1993. Тайнописът в скрипторските бележки на българските ръкописи от XV до XVII век. В , Медиевистични ракурси. Топос и енигма в културата на православните славяни, 121-127. (Медиевистични Ракурси. Топос И Енигма В Културата На Православните Славяни). София.
Непубликуван ръкопис
Успенский, Ф, авт . 1901. О древностях города Тырнова. Известия Русского Археалогического Института в Константинополе 7(1). (Известия Русского Археалогического Института В Константинополе).
Успенский, Федор, авт . 1898. Византийская табель о рангах. Известия Русского археологического института в Константинополе 3. (Известия Русского Археологического Института В Константинополе). 98-137.
Успенский, Ф, авт . 1901. О древностях города Тырнова. Известия Русского Археалогического Института в Константинополе 7(1). (Известия Русского Археалогического Института В Константинополе).
Успенский, Ф, авт . 1905. Надписи староболгарские: колонны с именами городов; надписи с фрагментами договоров; надписи исторического содержания; фрагменты надписей разного содержания и происхождения. Известия Русского Археологического Института в Константинополе 10. (Известия Русского Археологического Института В Константинополе). 238-239.
Успенский, Федор, авт . 1909. О вновь открытых мозаиках в церкви Св. Димитрия в Солуни (с табл. І–ХХ). Известия Русского археологического института в Константинополе 14. (Известия Русского Археологического Института В Константинополе). 1–61.
Успенский, Федор, авт . 1899. Надпись царя Самуила. Известия Русского Археологического института в Константинополе 4(1). (Известия Русского Археологического Института В Константинополе). 1-4.
Ухлиржова, Людмила, авт . 1990. За анафората в българския език в сравнение с чешкия език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 278–285.
Ухлиржова, Людмила, авт . 1992. Българското един като експонент на неопределена референтност (в съпоставка с руския и чешкия език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 17. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–15.
Ухлиржова, Людмила, авт . 1980. Структура на темата на изречението и начина за нейното изграждане в чешкия и българския език (към проблематиката на актуалното членение). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 5. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 23–31.