Вие сте тук

Теодор Студит

759 г. –11.ІХ.826

рус.: 
Феодор Студит
стб.: 
еѡдоръ Стоудтъ
Ѳеѡдръ нови исповѣдникъ
грц.: 
Θεόδωρος ὁ Στουδίτης
лат.: 
Theodorus Studita
англ.: 
Theodore the Studite
Theodore of Stoudios
Theodore of Studium
нем.: 
Theodoros Studites

Details

Автор: 
Гергана Николова, Иван И. Илиев