Вие сте тук

дамаскини

Показателни местоимения и наречия в новобългарските паметници от XVII и XVIII в.

Велчева, Боряна, авт . 1964. Показателни местоимения и наречия в новобългарските паметници от XVII и XVIII в.. Известия на Института за български език 10. (Известия На Института За Български Език). 159-235.

Дамаскин Студит

Поствизантийски писател, проповедник и църковник. Роден вероятно в Солун. Учи при Теофан Елеавулк Нотар (ок. 1500 – преди 1563) в Патриаршеската академия в Константинопол по време на патриарх Иеремия I (1522-1545) и на патриарх Дионисий II (1546-1555). Между 1565-1572 г. е изпратен в Киев като наместник (екзарх) на константинополския патриарх, след което е епископ на Лита и Рендина, Солунска митрополия, а от 1574 г. до смъртта си през 1577 г. заема катедрата на митрополит на Наупактос и Арта.

Копривщенски дамаскин : Новобългарски паметник от XVII век

Милетич, Любомир, авт . 1908. Копривщенски дамаскин : Новобългарски паметник от XVII век. Български старини. (Български Старини). София: Държавна печатница.

Свищовски дамаскин : Новобългарски паметникъ отъ XVIII век

Милетич, Любомир, авт . 1923. Свищовски дамаскин : Новобългарски паметникъ отъ XVIII век. Български старини. (Български Старини). София: Придворна печатница.