You are here

Флорилегият „Избрани речи от древни мъже“ в ръкопис № 432 НБКМ (Сборник и синодик Дриновски)

TitleФлорилегият „Избрани речи от древни мъже“ в ръкопис № 432 НБКМ (Сборник и синодик Дриновски)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2003
AuthorsКузидова, И
Book TitleПѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров
Pagination285–301
PublisherИздателски център "Боян Пенев"
CityСофия
Citation Key2003