You are here

Преписът на Повестта за Акир Премъдри в ръкопис № 29 от манастира Савина (около 1380 г.)

TitleПреписът на Повестта за Акир Премъдри в ръкопис № 29 от манастира Савина (около 1380 г.)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2010
AuthorsКузидова-Караджинова, И
Book TitleПѢНИЕ МАЛО ГЕWРГИЮ. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов
Pagination492–509
CityСофия
Citation Key2010