You are here

Маргиналност, интертекстуалност, паратекстуалност в българската средновековна книжнина

TitleМаргиналност, интертекстуалност, паратекстуалност в българската средновековна книжнина
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2013
AuthorsМилтенова, А
Book TitleΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.фил.н. Христо Трендафилов
PublisherФабер
CityШумен
Citation KeyАМилтенова2013а