You are here

Станиславовият чети-миней и институализираното четене

TitleСтаниславовият чети-миней и институализираното четене
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2016
AuthorsАтанасова, Д
Book TitleАгиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней
Pagination78-94
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
CityСофия
ISBN978-954-07-3920-5
Citation KeyАтанасова2016
Full Text

(Доклади от едноименната конференция – 21 май 2013 г.).