You are here

Култът към реликвите и чудотворните икони: Традиции и съвременност

Title Култът към реликвите и чудотворните икони: Традиции и съвременност
Publication TypeBook
Year of Publication2016
AuthorsБакалова, Е
PublisherАИ "Проф. Марин Дринов"
City София
Citation KeyБакалова2016