You are here

Трапезата във византийско-балканския свят Х-ХV век

TitleТрапезата във византийско-балканския свят Х-ХV век
Publication TypeBook
Year of Publication2019
AuthorsБенчева, Й
Number of Pages316
PublisherГутенберг
CityСофия
ISBN 9786191761579
Citation KeyБенчева2019