You are here

Триодът и месецословът на Великата църква през IX в.

TitleТриодът и месецословът на Великата църква през IX в.
Publication TypeJournal Article
AuthorsЧифлянов, Б
JournalГодишник на Духовната академия
Volume19
Pagination267-414
Citation KeyЧифлянов1969