You are here

Старият завет като юридически източник (наблюдения върху славянската ръкописна традиция)

TitleСтарият завет като юридически източник (наблюдения върху славянската ръкописна традиция)
Publication TypeBook
Year of Publication2016
AuthorsЦибранска-Костова, М
Number of Pages326
PublisherВалентин Траянов
City София
URLhttps://www.academia.edu/26942667/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
Citation KeyЦибранска-Костова2016