You are here

Св. Иполит Римски, Произведения - Антиеретични творби, Екзегетически произведения, Съчинения, посветени на историята и църковния ред

TitleСв. Иполит Римски, Произведения - Антиеретични творби, Екзегетически произведения, Съчинения, посветени на историята и църковния ред
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2015
AuthorsЦветкова-Глазер, А
Book TitleПатрология. Раннохристиянски автори и произведения
Pagination75-83
Citation KeyЦветкова-Глазер2015