You are here

Св. Григорий Назиански (Богослов) - Слова, Стихове, Писма; Учение - Богопознание, Св. троица, Христология

TitleСв. Григорий Назиански (Богослов) - Слова, Стихове, Писма; Учение - Богопознание, Св. троица, Христология
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2015
AuthorsЦветкова-Глазер, А
Book TitleПатрология. Раннохристиянски автори и произведения
Pagination190-200
Citation KeyЦветкова-Глазер2015