You are here

Св. Василий Велики - Догматически съчинения, Съчинения с аскетичен характер, Екзегеза, Проповеди, литургия, писма, Учение

TitleСв. Василий Велики - Догматически съчинения, Съчинения с аскетичен характер, Екзегеза, Проповеди, литургия, писма, Учение
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2015
AuthorsЦветкова-Глазер, А
Book TitleПатрология. Раннохристиянски автори и произведения
Pagination177-190
Citation KeyЦветкова-Глазер2015