You are here

Св. Атанасий Велики - Апологетически съчинения, Догматично-полемични съчинения, Историко-полемични произведения, Екзегетични съчинения, Аскетични съчинения, Пасхални (празнични) послания; Учение - Св. Троица, Христология, Сотериология

TitleСв. Атанасий Велики - Апологетически съчинения, Догматично-полемични съчинения, Историко-полемични произведения, Екзегетични съчинения, Аскетични съчинения, Пасхални (празнични) послания; Учение - Св. Троица, Христология, Сотериология
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2015
AuthorsЦветкова-Глазер, А
Book TitleПатрология. Раннохристиянски автори и произведения
Pagination214-224
Citation KeyЦветкова-Глазер2015