You are here

Св. Кирил Александрийски - Екзегетични произведения върху Стария завет, Екзегетични произведения върху Новия завет, Догматико-полемични произведения, Апологетични произведения, Пасхални послания, Проповеди, Писма; Учение

TitleСв. Кирил Александрийски - Екзегетични произведения върху Стария завет, Екзегетични произведения върху Новия завет, Догматико-полемични произведения, Апологетични произведения, Пасхални послания, Проповеди, Писма; Учение
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2015
AuthorsЦветкова-Глазер, А
Book TitleПатрология. Раннохристиянски автори и произведения
Pagination225-233
Citation KeyЦветкова-Глазер2015