You are here

Дидахе, Учение на дванадесетте апостоли