You are here

Ягичев златоуст. Срeдновековен български паметник със слова и поучения от началото на XIV век

TitleЯгичев златоуст. Срeдновековен български паметник със слова и поучения от началото на XIV век
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2011
AuthorsДимитрова, М
Pagination215-223
PublisherАкадемично издателство "Проф. Марин Дринов"
City София
ISBN978-954-322-443-2
Abstract

Мъчение на св. Теодор Стратилат. Издание. Заглавие -

Сл(w)вw . ст͠го . иwана . златwустагw . в сѫ(б) . а͠ . не(д) . по(с) . м(ч)ниє ст͠го еw(д)ра . стратилата .

Citation KeyДимитрова2011а