You are here

Граматически съчинения

TitleГраматически съчинения
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1985
AuthorsДобрев, И
Book TitleКирило-Методивска енциклопедия
VolumeІ
Number of Volumes4
Pagination530-534
PublisherАкадемично издателство "Марин Дринов"
City София
Citation KeyДобрев1985в