You are here

Кирилица

TitleКирилица
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1995
AuthorsДобрев, И
EditorДинеков, П
Book TitleКирило-Методиевска енциклопедия
Volume2
Pagination301 – 316
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
City София
Citation KeyДобрев1995в